Čína = velmoc v solárech

Podle magazínu Fortune (fortune.com) se Čína stala naprosto neoddiskutovatelnou velmocí v oblasti solárních panelů. Zatímco ve výrobě panelů vede již dlouhou dobu, nyní se stala i největším producentem a obchodníkem se solární energií. V tomto roce se očekává, že bude spravovat až ¼ nových energetických zásob získaných ze solárních panelů.

V Číně vyrostly v odlehlých oblastech rozsáhlé plochy na zemi stojících panelů.  Pro tento účel vyhovuje zejména poušť Gobi. Satelity NASA zaznamenaly rychlý růst – tyto parky se během několika let zdvoj až trojnásobily.

Podle vyjádření GMT Research je růst solárních panelů prosazován novým výkupním tarifem a čínská vláda, se svými známými pětiletkami, vyzývá k naplnění přesně stanovených počtů nově nainstalovaných solárních panelů.

Čína si solárními panely řeší i kritický stav svého znečištěného ovzduší a plánuje dosti rychlé omezování spotřeby uhlí.

Strategie rychlého růstu, podpory levných vládních půjček, může mít ale i za následek pád cen za solární energie na historická minima, a tím pádem může dojít ke krachu a zániku mnoha čínských výrobců solární techniky.

Využívání solární energie získané díky solárním panelům roste na celém světě. V letošním roce se očekává nainstalování až 55 gigawattů solárních panelů, což znamená nárůst 36% oproti roku 2014. Za zmínku stojí, že tento údaj činil v letech 2013-2014 pouhá 2%.

Čína je velkoproducentem solárních panelů a nyní i ovládla trh se solární energií.